مطالب توسط علی امیری

واردات خشکبار به ایران در نتیجه عدم حمایت از کشاورزان

یکی از روش های اولیه افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی، خشک کردن آن ها است. با خشک کردن محصولات غذایی علاوه بر ممانعت از فساد غذایی، وزن و حجم محصول نیز کاهش می یابد و انبارداری، حمل و نقل آن ها نیز ساده تر می شود. خشکبار به مجموعه ای از مواد غذایی شامل میوه […]