پسماند های پلاستیکی وارداتی به ایران

پسماند های پلاستیکی وارداتی به ایران

مشکلات متعدد در زیر ساخت های اقتصادی ایران باعث شده است تا به طور متوسط در هر دوره هشت ساله یک جهش محسوس در کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها مانند دلار، رخ دهد. در هر دوره به دلیل برهم خوردن تعادل در مبادلات تجاری، در دوره گذار انواع و اقسام تجارت های غیر معقول با کاهش یافتن ارزش ریال رخ می دهد. این امر به دلیل ایجاد تورم در اثر کاهش ارزش ریال و از طرفی تورم غیر متقارن در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می شود.

در آخرین دوره کاهش نرخ ریال در برابر دلار واردات های عجیب و غریبی در آمار گمرگ ایران به ثبت رسید. از جمله این نوع مبادلات واردات 25 هزار تن پسماند پلاستیکی در سال 1397 به ایران بوده است. نوع این ضایعات و میزان آلودگی و همچنین قابل استفاده بودن آن جای بحث است اما یکی از دلایل بروز این نکته عدم وجود زنجیره بازیافت مهندسی پلاستیک ها در ایران است. بخصوص که با افزایش نرخ دلار واسطه گران این بخش از عرضه پلاستیک های بازیافتی در بسیاری از مقاطع زمانی خودداری میکنند. این امر باعث افزایش واردات این محصول شده است. در حقیقت می توان گفت در ایران صنعت جمع آوری، جداسازی، بازیافت و توزیع مناسبی برای پلاستیک های پسماند وجود ندارد. علیرغم تلاش های سازمان محیط زیست و همچنین شهرداری ها، همچنان حجم زیادی از پسماندهای پلاستیکی به صورت غیر کنترل شده توسط دوره گردها جمع آوری می شود و بخش مخلوط و آلوده آن توسط پیمانکاران شهرداری به مراکز دفن و سوزاندن پسماند هدایت می شوند.

پسماند های پلاستیکی وارداتی به ایران

باید ذکر کرد که مطابق کنوانسیون بازل نمایندگان 180 کشور دنیا توافق کردند زباله های پلاستیکی مخلوط و آلوده را نباید به سایر کشورها صادر کنند. به همین دلیل امیدواریم پسماند پلاستیکی که به ایران وارد می شوند از انواع آلوده و مخلوط نبوده و گروهی از پلاستیک های بازیافتی است که در بخش های صنعتی می توان از آن ها استفاده کرد.