مروری بر صنعت شیلات ایران

بسیاری از فعالین حوزه شیلات در ایران، مرحوم مهندس فرهاد فرید پاک را از بنیانگذاران اولیه صنعت شیلات و آبزی پروری در ایران می دانند. مرحوم فرید پاک، دانش آموخته رشته شیلات از کشور شوروی سابق، نقش مهمی در مستقل شدن صنایع شیلات ایران بخصوص در بخش صید داشتند. ایشان از اولین مدیران ایرانی بخش های مختلف شیلاتی بودند و قبل از آن در بخش های متفاوت، مهندسان روس عهده دار کارها بودند. مرحوم فرید پاک تا پس از انقلاب اسلامی نیز عهده دار مسئولیت بودند و در دانشگاه تهران به تدریس دروس شیلاتی می پرداختند. همچنان بخش مهمی از جزوات آموزشی و همچنین صنعتی مهم در بخش شیلات، دست نوشته مهندس فرید پاک هستند و یک گونه ماهی نیز به نام ایشان نام گذاری شده است. روحش شاد و یادش گرامی.

صنعت شیلات ایران

مرحوم مهندس فرهاد فرید پاک
مجموع تولید صنایع شیلاتی ایران در حدود 1.2 میلیون تن است. به صورت میانگین 40 درصد ظرفیت صنعت شیلات ایران مربوط به بخش آبزی پروری است. سرانه مصرف آبزیان در ایران در حدود 10 کیلوگرم در سال برای هر نفر است، این عدد در میانگین جهانی حدود 19 کیلوگرم است. باید متذکر شد که طی 30 سال اخیر مصرف آبزیان در ایران بیش از ده برابر شده و رشد بسیار خوبی داشته است. ایران رتبه 25-ام دنیا را در تولید آبزیان دارد. اگر تنها به آبزی پروری نگاه شود رتبه ایران 20 و در مورد صنعت صید رتبه ایران 30 است. در برخی قسمت های صنعت شیلات، ایران وضعیت بسیار مناسبی دارد. برای مثال در مورد تولید ماهی قزل آلا در آب شیرین ایران اولین تولید کننده در جهان است. یا از نظر صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند رتبه اول از آن ایران است.

صنعت شیلات ایرانی

در برنامه ششم توسعه برای صنعت شیلات ایران جایگاه ویژه ای ترسیم شده است. برای مثال ظرفیت تولید ماهیان دریایی در قفس در این برنامه 200 هزار تن در سال در نظر گرفته شده است. در کنار برنامه تولید، کسب دانش فنی در خصوص فرآوری و بسته بندی آبزیان و تولید محصولات متنوع با پتانسیل صادراتی می تواند در این زمینه راهگشا باشد. بسته بندی آبزیان به دلیل طبیعت فساد پذیر بالای آن ها بسیار حساس بوده و نیازمند ملاحظات ویژه ای است.