بسته بندی جیره های غذایی نظامی

   جیره بندی غذای نظامی

یکی از عوامل مادی تاثیر گذار در روحیه، نظم، نشاط گروهی، توانایی فیزیکی و قوای جسمی سربازان توجه به رژیم خوراکی آن ها و جیره غذایی در زمان عملیات است. تا حدود 250 سال پیش تغذیه سربازان امری ساده در نظر گرفته می شد و برای تمامی سربازان در همه موقعیت ها، تغذیه ای یکسان و عادی در نظر گرفته می شد و این کار به صورت سنتی و بدون قاعده خاصی انجام می شد. اما امروزه برای طراحی یک جیره غذایی نظامی چندین شاخه تحقیقاتی شامل مواد غذایی، بسته بندی، فرایند های تهیه غذا، روش های حفظ و نگهداری غذا، علوم تغذیه، رژیم غذایی و روانشناسی رفتارهای سربازان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

از جمله روش های سنتی افزایش زمان ماندگاری جیره های غذایی نظامی می توان به دود زدن، نمک پاشی، پختن، ترش و خشک کردن مواد غذایی اشاره کرد. اما ظهور صنعت کنسروسازی انقلابی در طراحی جیره های غذایی ایجاد کرد. در ادامه با تاسیس مرکز تحقیقاتی تغذیه ارتش آمریکا در سال 1930 میلادی پیشرفت های کم نظیری در توسعه جیره های غذایی نظامی رخ داد. در حال حاضر انواع مختلف جیره غذایی نظامی برای عملیات های گوناگون مطابق لیست زیر توسعه داده شده است.

  • جیره غذایی فردی (Individual Operational Rations) : بسته بندی شده، نیمه پخته و نیمه پایدار
  • جیره غذایی گروهی (Group Rations) : فراهم شده برای بیش از یک نفر
  • جیره غذایی حمله (Assault Rations)
  • جیره غذایی هدف خاص (Special Purpose Rations)
  • جیره غذایی آماده به مصرف (MRE, Meal Ready to Eat)
  • جیره غذایی مخصوص هوای سرد (MCW, Meal Cold Weather)
  • جیره غذایی عملیات اولیه (FSR, First Strike Ration)
  • جیره غذایی انسان دوستانه روزانه (HDRs, Humanitarian Daily Rations)
  • جیره های غذایی افزایش آمادگی عملیاتی (TOTM, Tailored Operational Training Meal)
  • جیره غذای کیسه ای، مخصوص فرستادن به نقاط دور (LRP, Food)

 

جیره بندی غذای نظامی

 

پس از طراحی محتوای غذایی یک جیره و انتخاب روش افزایش زمان ماندگاری آن ( مانند پختن و …)، تمامی تلاش ها برای حفظ کیفیت مواد غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آن برای مدت زمان نگهداری تا شروع عملیات است. اگر آماده سازی مواد غذایی و شرایط پیش از بسته بندی نهایی به خوبی رعایت شده باشند، دو عامل شرایط ذخیره سازی و نوع بسته بندی مواد غذایی، تعیین کننده زمان ماندگاری جیره غذایی هستند. فناوری Retort Packaging به کمک استفاده از فیلم های پلیمری چندلایه راه حل موثری برای افزایش زمان ماندگاری جیره های غذایی نظامی است. این فیلم ها در بسته بندی مواد غذایی نیمه آماده و به خصوص جیره های غذایی نظامی کاربرد فراوانی پیدا کرده اند. به کمک این فناوری برخی از انواع جیره های غذایی تا 5 سال ذخیره سازی می شوند.

 

جیره بندی غذای نظامی

ویژگی کلیدی این بسته بندی ها حفظ ترکیب گاز اولیه و جلوگیری از نفوذ اکسیژن به درون بسته بندی است. با جلوگیری از ورود اکسیژن به درون بسته بندی، یکی از مهمترین ساز و کارهای فساد غذایی که اکسیداسیون مواد غذایی است، متوقف می شود. شکل زیر ساختار یک فیلم چند لایه نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن را در مقایسه با یک فیلم عادی مورد مصرف در صنایع بسته بندی ( پلی اتیلن با دانسیته پایین، LDPE) نشان می دهد.

 

جیره بندی غذای نظامی

همانطور که دیده می شود در ضخامت یکسان عبور پذیری فیلم چند لایه در برابر اکسیژن در مقایسه با فیلم عادی حدود 1000 برابر کمتر است.