بازیافت پلاستیک ها ، راه حل غلبه بر آلودگی ناشی از زباله های پلاستیکی

علیرغم تمامی مزایایی که می توان برای پلاستیک ها برشمرد، مهمترین ایراد وارد بر این خانواده از مواد اولیه که می تواند منجر به حذف آن ها از بسیاری کاربردها در آینده ای نزدیک شود، آلودگی ناشی از زباله های پلاستیکی است. امروزه راه حل های مختلفی برای غلبه بر این معضل در نظر گرفته شده است و بازیافت پلاستیک ها موثرترین روش به شمار می رود و تمامی تلاش ها در راستای افزایش نرخ بازیافت این مواد است.

بازیافت پلاستیک ها

گرچه در سال های ابتدایی پیدایش پلاستیک ها حجم تولید آن ها بسیار کم بود ( حدود 2 میلیون تن در سال 1950)، اما میزان تولید این گروه از مواد اولیه در سال های اخیر به مرز 350 میلیون تن در سال رسیده است. به عنوان مقدمه اگر بخواهیم به حجم کالا و زباله های پلاستیکی موجود در پیرامون زندگی خود نگاهی کنیم، باید به آمارهای زیر دقت کنیم:

متوسط تولید سالیانه پلاستیک ها 270 میلیون تن است.

متوسط حجم ورود زباله های پلاستیکی به محیط زیست 275 میلیون تن در سال است. (به دلیل زباله شدن کالاهای تولید شده در سال های قبل)

100 میلیون تن زباله پلاستیکی در خطوط ساحلی سرتاسر دنیا وجود دارد.

هر ساله 8 میلیون تن زباله پلاستیکی به آب های آزاد وارد می شوند.

تا سال 1980 میلادی میزان بازیافت یا سوزاندن زباله های پلاستیکی تقریبا صفر بوده است و تمامی کالاهای پلاستیکی بعد از پایان زمان کاربری به محیط زیست وارد می شدند.

اولین تجربه سوزاندن زباله های پلاستیکی مربوط به سال 1980 میلادی و در مورد بازیافت آن ها سال 1990 میلادی است. در سال 2016 میلادی 20 درصد زباله های پلاستیکی بازیافت، 25 درصد سوزانده و 55 درصد در محیط زیست رها شدند.

پیش بینی می شود تا سال 2050 میلادی 44 درصد زباله های پلاستیکی بازیافت، 50 درصد سوزانده و تنها 6 درصد به محیط زیست وارد شوند.

از ابتدای کشف پلاستیک ها تا پایان سال 2015 میلادی حدود 8 هزار میلیون تن انواع مصنوعات پلاستیکی تولید شده است. از این میزان حدود 2500 میلیون تن (حدود 30 درصد) همچنان در دوره کاربری خود هستند، 4600 تن (معادل 55 درصد) زباله های پلاستیکی هستند که به محیط زیست وارد شده اند، حدود 8 درصد معادل 700 میلیون تن سوزانده شده اند و 500 میلیون تن (6 درصد) بازیافت شده اند. لازم به ذکر است که از 500 میلیون تن پلاستیک بازیافت شده، حدود 100 میلیون تن در حال استفاده، 100 میلیون تن مجددا سوزانده شده اند و 300 میلیون تن آن ها به محیط زیست وارد شده اند.

بازیافت پلاستیک ها

از نکات ذکر شده در بالا می توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر حدود 5 هزار میلیون تن (5,000,000,000,000 کیلوگرم!!) زباله پلاستیکی در محیط زندگی ما پراکنده شده اند که هر یک ریسک و خطر بسیار بالایی جهت ورود به چرخه زندگی انسان و حیوانات را دارند.

به راستی با این حجم از زباله پلاستیکی که هر روز رو به افزایش نیز هست، باید چه کرد؟