اهمیت در کنار هم دیدن بسته‌بندی و تجارت؛ مصاحبه با مهندس علی‌اکبر مهرفرد

مهندس علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، در خصوص چرایی و اهمیت حضور خود در این کنفرانس چنین گفت: تولید محصولات کشاورزی در ایران بسیار زیاد است، و همچنین خاصیت محصولات کشاورزی به گونه ای است که در زمان کوتاهی برداشت می شود (مثلا محصولی یک ماه برداشت شده، باید در طی یک سال مصرف کنیم) ماندگاری مطلب مهمی است و صنعت بسته‌بندی به ما کمک می کند تا از محصولاتی تولیدی حفاظت کنیم و آنها را ضایع نکنیم. هر چه این صنعت توسعه یابد و تکنولوژی آن در حفاظت و کیفیت از محصولات افزایش یابد و از طرف دیگر هزینه های آن کاهش یابد، به صنعت کشاورزی بسیار کمک می کند.
وی مهمترین چالش این صنعت را اینگونه بیان کرد: پس از تولید، از لحظه ای که محصول را برداشت می کنیم باید بتوانیم آن را حفظ کنیم تا به بازارهای داخلی و بین المللی برسانیم. در برخی مواقع آن ها را در سردخانه ها برای فرصت مناسب نگهداری می کنیم. ممکن است تولیدات ما انبوه باشد و نتوانیم همه را مصرف کنیم. بسته‌بندی مناسب از ضایعات جلوگیری می کند که این مساله به نفع اقتصاد کشور است، زیرا کشور برای تولید محصول هزینه، انرژی و آب صرف کرده است.
مهندس مهرفرد در پایان افزود: دولت سیاستگذار، پشتیبان و نظارگر است. دولت وارد نمی شود تا در صنعت بسته‌بندی تصدی گری کند. ما از صنعت بسته‌بندی و برگزاری این گونه کنفرانس ها حمایت می کنیم.