اتلاف میوه و سبزی در ایران

طبق گزارش سال ۱۳۹۲ سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی، ایران با تولید سالانه حدود ۲۰ میلیون تن در مقام پنجم تولید سبزی در جهان قرار میگیرد، که این رقم معادل ۹/۱ درصد کل سبزی تولیدی در جهان است. برای مثال گزارش شده است که سالانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن خیار در ایران از سطحی حدود ۸۰۰۰۰ هکتار تولید می شود. هم چنین این سازمان اذعان میدارد که با تولید ۵/۱۱ میلیون تن میوه، ایران در رتبه یازدهم تولیدکننده های بزرگ میوه در جهان جای میگیرد،که ایران سهم ۸/۱ درصدی از این رقم را به خود اختصاص داده است. طبق گزارشی در سال ۱۳۹۳ هم اکنون به ازای هر ایرانی سالانه ۴۵ کیلوگرم انواع مرکبات همچون پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین و گریپ فروت در کشور تولید می شود.

اتلاف میوه و سبزی

اما متاسفانه علی­رغم آمار بسیار خوب تولید به علت حجم زیاد ضایعات محصولات کشاورزی در ایران، برای مثال میزان ضایعات محصولات کشاورزی که به صورت تازه مصرف می شود از مزرعه تا سفره بین۳۰ تا ۴۰ درصد است، جامعه دچار مشکلات ناشی از عدم مصرف میزان کافی میوه و سبزیجات و افزایش قیمت تمام شده محصول می باشد. همچنین به علت ضایعات زیاد از میزان صادرات محصولات کشاورزی کاسته شده و کشور از درآمد ارزی حاصل محروم می گردد. بسته بندی مناسب و پیشرفته میوه و سبزیجات تازه می تواند به عنوان راهی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری تولید و ازدیاد درآمد ارزی کشور در نظر گرفته شود.