شورای علمی کنفرانس ایران پلی پک

دکتر مهرداد محمدی

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی

دکتر غلامرضا پیرچراغی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مسعود رسولی

انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

دکتر یوسف جهانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دکتر عبدالرسول ارومیه‌ای

خاتم پلیمر

دکتر اسماعیل قاسمی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دکتر میلاد مهرانپور

دکتر میلاد مهران‌پور

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

Hedayati

دکتر علی هدایتی

پلیمر پیشرفته دانا

دکتر حسین نازکدست

دکتر حسین نازک‌دست

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر میثم شعبانیان

پژوهشگاه استاندارد ایران

مهندس علیرضا ترک

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران

دکتر محمد حسین عزیزی

انجمن علوم و صنایع غذائی ایران