شورای سیاست‌گذاری کنفرانس ایران پلی پک

دکتر اسکندر زند

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مهندس علی اکبر مهرفرد

مهندس علی‌اکبر مهرفرد

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر حسین نازکدست

دکتر حسین نازک‌دست

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی نکومنش

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دکتر مهدی خلج

سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمد حسین عزیزی

انجمن علوم و صنایع غذائی ایران

دکتر میلاد مهرانپور

دکتر میلاد مهران‌پور

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر حسن صالحی

سازمان شیلات ایران

دکتر قدیر رجب‌زاده

پژوهشکده علوم و صنایع غذائی

دکتر رامین خسرو خاور

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

مهندس حمید امیری

مهندس حمید امیری

پلیمر پیشرفته دانا

دکتر مسعود رسولی

انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

دکتر سید شهرام میرزمانی

نیروی دریایی راهبردی ارتش

مهندس عباسعلی متوسلیان

انجمن ملی پلاستیک ایران

دکتر هدایت حسینی

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذائی