دکتر حمید گرمابی: پلاستیک‌ها در بسته‌بندی، پتانسیلی عظیم برای سرمایه‌گذاری

دکتر حمید گرمابی عضو هیات علمی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر و عضو کمیته صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با مرور مختصری در مورد پلاستیک های مورد مصرف در صنعت بسته‌بندی به آمارهای سرمایه گذاری جهانی در این صنعت نیز اشاره کرد. وی اتلاف غذایی در کشور را ضرورت برگزاری این کنفرانس دانست.
وی مهم ترین چالش‌های صنعت بسته‌بندی را چنین عنوان کرد: از لحاظ تکنولوژی عقب هستیم. باید از روش میانبر مانند مهندسی معکوس را استفاده کنیم تا حداقل به حد قابل قبولی برسد.
هنوز فرهنگ استفاده از بسته‌بندی رشد نکرده است، حداقل باید معادل متوسط های جهانی در صنعت بسته‌بندی، سرمایه گذاری و استفاده داشته باشیم که نیاز به فرهنگسازی دارد.
وی نظر خود را در رابطه با نقش solution provider ها در حل این چالش ها بیان کرد: متخصصینی در صنعت و دانشگاه داریم که می‌توانند با با یکدیگر همکاری و هم افزایی کنند، به خصوص در مباحث تکنولوژی که مشکل اصلی ما است. از سویی با توجه به شرایطی که در زمان فعلی فراهم است، می‌توانیم از لحاظ انتقال تکنولوژی و ایجاد جوینت ونچر راحتتر با دنیا ارتباط برقرار کنیم. در مجموع به نظر می رسد اگر همت و سرمایه گذاری کافی باشد می‌توان یم این مشکل را رفع کنیم.
دکتر گرمابی و مجلس در راستای رفع این چالش ها چه کمکی می‌توانند بکنند: به عنوان نماینده مجلس گرفتاری من بیش از اندازه است. البته قطعا به رشته ی تخصصی خود علاقه مند هستم و در حدی که زمان داشته باشم، همکاری خواهم داشت. در مجلس نیز از لحاظ تصویب قوانین می‌توان کمک کرد می شود (البته نه به طور خاص ولی به طور کلی می‌توان قوانینی را برای کل صنایع کشور تصویب کرد.) مثلا سهم پژوهش را در بودجه افزایش دهیم.
متاسفانه به دلیل مشکلاتی مختلفی که وجود دارد هنوز این آمادگی در کل نمایندگان نیست تا نگاه ویژه ای به پژوهش داشته باشند و سهم آن همچنان کم است. به عنوان یک نماینده مجلس که در عین حال تخصص مشخصی دارم، این مشکل را دارم که پژوهش هنوز نتوانسته سهم خود را در بودجه پیدا کند.
امیدوار هستیم با شرکت تعداد بیشتری از متخصصین در نمایندگی مجلس و حضور آن ها این رویکرد پررنگتر شود و با فرهنگسازی ضرورت سهم بیشتر پژوهش در بودجه به تدریج مشخص و افزایش یابد و این یکی از دغدغه های من در مجلس است.