محورهای کنفرانس

  • روش های جدید بسته بندی جهت افزایش زمان ماندگاری محصولات تازه مانند انوع میوه و سبزیجات، صیفی جات و گل ها
  • روش های جدید بسته بندی مواد غذایی فرآیند شده با ماندگاری بالا
  • روش های جدید بسته بندی مواد غذایی پروتئینی ( گوشت، مرغ و ماهی)
  • روش های کنترل کیفی و استانداردهای ملی و بین المللی صنایع بسته بندی
  • بسته بندی های مقاوم در برابر آلودگی ها، شرایط فیزیکی و محیطی
  • مدیریت و اقتصاد صنایع بسته بندی
  • انتخاب مواد و طراحی فرمولاسیون آمیزه های پلیمری در صنایع بسته بندی
  • پتانسیل های تولید پلیمرهای پایه و افزودنی های مورد نیاز در صنایع بسته بندی
  • ماشین آلات و فرآیندهای تولید محصولات بسته بندی پلیمری و صنایع تبدیلی

آخرین اخبار

بسته بندی ضد خوردگی
انواع بسته بندی هوشمند

حامیان