روش های نوین بسته بندی گل

به دلیل وجود تنوعی از اقلیم های مختلف در ایران و همچنین منابع خاک غنی، ایران جایگاه هفدهم تولید گل های زینتی را در دنیا دارد. همچنین برخی از گونه های کمیاب که امکان پرورش آن ها در بسیاری از مناطق جهان امکان پذیر نیست، در ایران پرورش داده می شوند.

در کنار رتبه هفدهم در تولید گل های زینتی بایستی ذکر کرد که متاسفانه ایران در این مورد جایگاه صادراتی مطلوبی در دنیا ندارد. بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران جایگاه 107 صادرات را در بین کشورهای صادرکننده گل های زینتی در سال گذشته داشته است.

عوامل مختلفی از جمله نداشتن پایانه های صادراتی و بازدهی پایین پرورش در گلخانه های سنتی سبب صادرات ضعیف ایران در این بخش شده اند. اما در کنار این موارد بسته بندی ضعیف دلیل بسیار مهمی است که منجر به عدم توانایی در صادرات شده است.

گل ها پس از جدا شدن از ریشه برای تازه ماندن نیاز به حداقل مقدار اکسیژن در محیطی با رطوبت متوسط دارند. افزایش رطوبت منجر به تسریع رشد قارچ ها می شود و همچنین اکسیژن بیش از حد نیز منجر به از دست رفتن تازگی گل می گردد. به کمک بسته بندی های اتمسفر تعادلی می توان ترکیب بهینه ای از گازها را ایجاد کرد که تازگی گل ها برای مدت زمان بیشتری حفظ شود.

زمان های مهم

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: 20 دی ماه
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: 1 بهمن ماه

آخرین مهلت ثبت نام  مرحله اول: 1 دی ماه
آخرین مهلت ثبت نام  مرحله دوم: 15 بهمن ماه

سخنرانان کلیدی

دریافت پوستر

پوستر دومین کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری

مکان کنفرانس

1
هتل المپیک
1
هتل المپیک تهران

حامیان رسانه ای