اعضای کمیته علمی کنفرانس

دکتر حسین نازک دستعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر چنگیز اسفندیاریمدیر کل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی
دکتر عیسی گلشاهیمدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران
دکتر فرحمند صالح زادهمعاون دفتر نظارت بر بهداشت و مواد غذایی سازمان دامپزشکی
دکتر ندا مزیدآبادیرئیس گروه دفتر صنایع تبدیلی و غذایی و نماینده معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
دکتر مریم میزانی
دکتر بهجت تاج الدینعضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دکتر مسعود رسولیدبیر انجمن صنفی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
دکتر عبدالرسول ارومیه ایمدیرعامل شرکت خاتم پلیمر
دکتر علی هدایتیمدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت پلیمر پیشرفته دانا
مهندس علیرضا ترکرییس هیات مدیره انجمن همگن پلاستیک استان تهران
دکتر راضیه نیازمندعضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
دکتر محمد نجفیعضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

حامیان