مهندس حمید امیری

مهندس حمید امیری

دبیر اجرایی

دکتر حسین نازکدست

دکتر حسین نازک‌دست

رئیس شورای علمی

دکتر میلاد مهرانپور

دکتر میلاد مهران پور

دبیرکنفرانس

Hedayati

دکتر علی هدایتی

دبیر شورای فنی کنفرانس

مهندس کامران دارائی

مدیر اجرایی