بسته بندی های نوین، می‌تواند غذای دنیا را تامین کند.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس فناوری‌های نوین در بسته‌بندی‌های پلیمری

ارسال مقالات

می توانید مقالات خود را در زمینه های اعلام شده برای کمیته علمی ارسال نمایید

درخواست حضور

جهت درخواست حضور در کنفرانس می توانید فرم در نظر گرفته شده را تکمیل نمایید.

دومین کنفرانس فناوری‌های نوین در بسته‌بندی‌های پلیمری

امروزه چالش‌هایی چون رشد روز افزون جمعیت شهرنشین و کمبود مواد غذائی، مشکلات محیط زیستی، خشکسالی و کمبود آب در کشور، در دسترس نبودن منابع تازه غذایی در حد کفایت، مشکلات توزیع و حمل و نقل، باعث شده است تا موضوع تامین امنیت غذایی جامعه، به یکی از شرایط اصلی تحقق امنیت ملی و از ارکان توسعه اقتصادی کشور بدل گردد. هم اکنون لزوم توسعه امکانات صادرات مواد غذائی ….

آخرین اخبار

بسته بندی ضد خوردگی
انواع بسته بندی هوشمند

حامیان

حامی رسانه ای اصلی